skip to Main Content
Slide background

Het beleggingsbeleid van Capitael hanteert strikte normen bij de selectie van haar beleggingen op het gebied van sociaal maatschappelijke onderwerpen zoals o.a. milieu, gezondheid, kinderarbeid, corruptie, wapenhandel en klimaatverandering.

Capitael houdt zoveel mogelijk rekening met de ondersteuning van positieve trends ten aanzien van een betere wereld. Wij hanteren hiertoe de regelementen van de “Council of Ethics of the Norwegian Pension Fund”. Deze commissie ziet zorgvuldig en actief toe op de beleggingen van het Noorse Staatsfonds aan de hand van duidelijke criteria ten aanzien van de belangrijkste sociaal maatschappelijke onderwerpen. Ze sluiten bedrijven uit bij schending van de gestelde criteria en brengen een actieve stem uit om aandeelhoudersvergaderingen over deze onderwerpen.

Ze leggen verantwoording af en rapporteren via hun website. Capitael toetst bij haar selectie van bedrijven voor de portefeuille aan de beleggingen in het fonds of aan de uitsluitingen van het Ethical Council van het Noorse Pensioenfonds. Wij voldoen daardoor aan de hoogste standaard van duurzaamheidscriteria die thans worden gesteld. Dit Council ziet actief en zorgvuldig toe op de beleggingen van het Noorse Staatsfonds (euro 1092 mrd belegd vermogen, februari 2021). (Meer informatie: https://etikkradet.no/en/)

Back To Top