Skip to content

Vermogen roept talloze vragen op, zeker in deze onzekere economische tijden kan het een bron van zorg zijn. Wilt u beleggen om uw doelstellingen te realiseren? Kunt u uw gelden beter liquide aanhouden en is het raadzaam uw hypotheekschuld af te lossen? Welk risico kunt u nemen en wilt u dat ook?

Als uw persoonlijk adviseur begeleiden wij u met onze geïntegreerde benadering van vermogensadministratie, -planning, -regie en -advies bij de optimale inrichting van het totale vermogen.

U kunt hierbij denken aan diverse family-office activiteiten:

  • coördinatie van uw adviseurs en administratie
  • (fiscale) inkomens-, vermogens- en nalatenschapsplanning
  • selectie en evaluatie van externe vermogensbeheerders
  • financieel administratieve logistiek
  • eenduidige vermogensrapportage

Alleen na een gedegen inventarisatie van uw wensen en inkomens- en vermogenspositie kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt. Het gaat daarbij niet alleen om uw beleggingsportefeuilles, maar ook om andere bezittingen zoals onroerend goed of aandelen in niet-beursgenoteerde ondernemingen. De hiermee samenhangende inkomsten en uitgaven bepalen immers de afhankelijkheid van het vermogen en daarmee de inrichting ervan.

Aan de hand van onze periodieke geïntegreerde rapportage van uw totale vermogen wordt dit dynamische proces inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan kan worden bijgestuurd zodra uw specifieke situatie of externe factoren daar aanleiding toe geven.

Back To Top