Skip to content

Aan de basis van Capitael staan Chris Uljée en Jeroen Bok als oprichters en directie. Beiden hebben in de loop van de tijd een schat aan ervaring en expertise opgebouwd als vermogensadviseur en vertrouwenspersoon voor vermogende families.

Tree of Life

Uw levensloop (en die van het vermogen) staat centraal in onze aanpak en wordt gesymboliseerd door een boom, de “Tree of Life” van ons logo. Samen met u en uw vermogen groeit Capitael mee, datzelfde geldt voor onze ervaren collega’s die voor u klaar staan en u ondersteunen op belangrijke kruispunten in uw leven.

Back To Top